Privacy Statement

Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL) hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website. Persoonsgegevens behandelen en beveiligen wij daarom zo zorgvuldig mogelijk, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is Stichting SNL, Apennijnenweg 16, 5022 DV Tilburg. Bereikbaar via e-mail info@ssnl.nl

Doeleinden van de gegevensverwerking
Gegevens worden verzameld via een formulier op de website. Maakt u uw gegevens bekend per e-mail naar aanleiding van publicaties op deze site, dan is dit privacy statement ook van toepassing. Gegevens kunnen worden gebruikt voor het afhandelen van aanvragen om informatie.

SNL geeft persoonsgegevens slechts door aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de relatie.

Als u het contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als naar de inhoud van de e-mail, of naar de aard van het formulier en de daaruit voortvloeiende relatie tussen u en SNL nodig is.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor een update van ons privacybeleid.

Datum: 1 december 2016